Visi, Misi, Konsep dan Matlamat

Visi

Menjana Generasi Pewaris Melalui Institusi Pendidikan Berkualiti

Misi

Melahir dan Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan yang Bersepadu dan Terancang

Falsafah

Memberi asuhan, bimbingan dan didikan kepada semua pelajar agar menjadi insan yang seimbang dan harmonis berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada allah SWT. Usaha ini bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia yang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara.

Konsep

Integrasi (Deeniah, Akademik dan Kemahiran)

Moto

Berilmu Berakhlak Berbakti

Matlamat

Menyediakan sistem pendidikan yang terancang dan menyeluruh.

Melaksanakan kepimpinan, sistem, pengurusan dan pentadbiran efektif.

Menawarkan proses pendidikan yang efektif bagi pembangunan insan seimbang.

Melahirkan pelajar Muslim contoh dari sudut intelek, emosi, jasmani dan rohani.

Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif bagi pembangunan modal insan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *