AKADEMIK

SMA Ibrah menggunakan  konsep integrasi mata pelajaran Deeniah, Bahasa Arab, Akademik dan Kemahiran.

Kurikulum Menengah Rendah

Mata pelajaran yang akan dipelajari pada peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) adalah seperti berikut :

Akademik Deeniah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Geografi
 6. Sejarah
 7. Kemahiran Hidup
 8. Pendidikan Islam
 9. Bahasa Arab Komunikasi
 1. Al-Quran dan Tajwid
 2. Tafsir al–Quran
 3. Hafazan
 4. Hadith Nabawiah
 5. Tauhid
 6. Feqah
 7. Seerah Nabawiah
 8. Akhlak
Kemahiran Hidup Bahasa Arab
 1. Asas elektrik dan pendawaian
 2. Pertanian
 3. Pengurusan rumah-tangga dan masakan
 1. Nahu/Sarof
 2. Ta’bir/ Hiwar
 3. Mutholaah
 4. Imlak
 5. Khat

Kurikulum Menengah Atas

‘Ibrah menawarkan dua aliran untuk menengah atas; Aliran sains agama dan aliran agama iktisas. Semua pelajar kedua-dua aliran ini akan mengambil subjek deeniah (agama) dan subjek teras yang sama.

Subjek Deeniah Subjek Teras
 1. Al-Quran/Hafazan
 2. Hadis
 3. Tauhid
 4. Fiqah/Faraid
 5. Sirah/Tarikh Islam
 6. Sastera Arab (Adab Nusus)
 7. Nahu/Sorof
 8. Insya/Esei/Mutholaah
 9. Balaghah
 10. Usul Fiqh
 11. Tafsir
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik Moden
 4. Sejarah
 5. Bahasa Arab Tinggi
 6. Pendidikan Quran Sunnah
 7. Pendidikan Syariah Islamiah
 8. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Manakala para pelajar yang mengikuti Aliran Sains Agama atau Aliran Agama Ikhtisas akan mengambil subjek-subjek berikut;

Aliran Sains Agama Aliran Agama Ikhtisas
 1. Sains Fizik
 2. Sains Kimia
 3. Sains Biologi
 4. Matematik Tambahan
 1. Perakaunan
 2. Ekonomi Asas

Peperiksaan

Para pelajar akan menduduki peperiksaan PT3 ketika di Tingkatan 3, Sijil Menengah Rendah Agama (SMRA) di Tingkatan 4 dan SPM di Tingkatan 5.

2 Comments

 1. assalamualaikum..web site sma kurang bersemangat ,tidak pernah di kemaskini sekurangkurangnya seminggu sekali….bagi menarik sikit supaya ramai lagi yang berminat untuk belajar di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *