AKADEMIK / KURIKULUM

SMA Ibrah menggunakan konsep integrasi mata pelajaran Akademik, Deeniah dan Al-Quran.

Kurikulum Menengah Rendah

Mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang akan dipelajari pada peringkat menengah rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) adalah seperti berikut :

Akademik Deeniah
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Geografi
 6. Sejarah
 7. Reka bentuk dan teknologi
 8. Pendidikan Islam
 9. Bahasa Arab
 1. Al-Quran
 2. Syariah
 3. Usuluddin
Wajib
 1. Al-Quran
 2. Tarbiyah Islamiyah
 3. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kurikulum Menengah Atas

SMA ‘Ibrah menawarkan mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan deeniah (agama) untuk menengah atas;

Subjek Wajib:

 1. Al-Quran
 2. Tarbiyah Islamiyah
 3. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Subjek Deeniah (SMA) Subjek Teras
 1. Al-Quran/Hafazan
 2. Hadis
 3. Tauhid
 4. Fiqah/Faraid
 5. Sirah/Tarikh Islam
 6. Sastera Arab (Adab Nusus)
 7. Nahu/Sorof
 8. Insya/Esei/Mutholaah
 9. Balaghah
 10. Usul Fiqh
 11. Tafsir
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Bahasa Arab Tinggi
 6. Pendidikan Quran Sunnah
 7. Pendidikan Syariah Islamiah
 8. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Subjek Elektif:

Elektif Bahasa Elektif Pengajian Islam
 1. Bahasa Arab
 1. Pendidikan Quran Sunnah
 2. Pendidikan Syariah Islamiah
Elektif Iktisas Elektif Kemanusiaan
 1. Perniagaan
 1. Pendidikan Seni Visual

Pentaksiran dan Peperiksaan

Para pelajar akan menduduki pentaksiran tingkatan 1, 2 dan 3 (PT3 ketika di Tingkatan 3), Sijil Menengah Agama (SMA) di Tingkatan 4 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di Tingkatan 5.

2 Comments

 1. assalamualaikum..web site sma kurang bersemangat ,tidak pernah di kemaskini sekurangkurangnya seminggu sekali….bagi menarik sikit supaya ramai lagi yang berminat untuk belajar di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *